Dziennikarstwo, czyli o trudzie pisania, zdobywania informacji i ich przetwarzania słów kilka – przykładowe tematy prac licencjackich, prac magisterskich i prac zaliczeniowych

Prawdziwe dziennikarstwo jest intencjonalne, czyli stawia sobie cele i stara się przeprowadzić jakąś formę przemiany. Dobre dziennikarstwo może być tylko takie.

Ryszard Kapuściński „Autoportret reportera”

 

Każdy zawód wykonywany przez człowieka, wyróżnia się na tle innych, charakterystycznymi cechami, ze względu chociażby na to, że jest traktowany jako układ wyodrębnionych i powtarzanych czynności. Jednocześnie wskazuje on pozycję społeczno- zawodową człowieka, stanowi jego źródło utrzymania, czy też wymaga właściwego przygotowania zawodowego[1].

Wykonywanie działalności dziennikarskiej nie zawsze było rozumiane i opisywane jako faktyczne wykonywanie „zawodu”. Wątpliwości związane z definiowaniem dziennikarstwa właśnie w takim ujęciu pojawiały się w wielu naukach: społecznych i prawnych. Podnoszono, że o „ile inżynierem nie przestaje się być nawet będąc bezrobotnym, lekarzem czy adwokatem nie przestaje się być nie mając klientów, o tyle dziennikarzem jest tylko ten, co zamieszcza publikacje w prasie. Jednego dnia można zatem być, a następnego dnia przestać być dziennikarzem. Status ten zmienia się z dnia na dzień. Ani doświadczenie, ani tym bardziej dyplom nie gwarantują statusu dziennikarza. Dziennikarstwa nie można zatem uznać za zawód”[2].

Pracownia Tekstów - Pisanie prac, pisanie prac licencjackich, pisanie prac magisterskich

Dziennikarstwo przez kilkadziesiąt lat było postrzegane jako sposób „zarabiania pieniędzy, ale także swoistym stylem życia i powołaniem. Z różnych kierunków płyną jednak opinie, że czasy misyjnego dziennikarstwa dawno minęły. Współczesny dziennikarz powinien umiejętnie i szybko docierać do faktów oraz dysponować taką techniką pisania, aby informacje zebrane i wybrane były dla odbiorcy strawą łatwą do przyswojenia”[3].

Współcześnie brak norm prawnych wprowadzających ograniczenia wynikające z wykonywania zawodu dziennikarza. Do podejmowania decyzji o przyjęciu w poczet dziennikarzy, prawo prasowe, a więc ustawa z dnia 26 stycznia 1984[4], upoważnia osobę, która w imieniu redakcji zawiera umowę na przygotowanie i redagowanie materiałów prasowych.

Pracownia Tekstów - Pisanie prac, pisanie prac licencjackich, pisanie prac magisterskich

Nie ulega wątpliwości, że pisanie prac z zakresu dziennikarstwa należy rozpocząć od wyboru tematu, następnie trzeba opracować konspekt pracy licencjackiej lub magisterskiej, czy nawet krótkiej zaliczeniowej, bądź artykułu krytycznego. Kolejnym krokiem staje się skompletowanie ciekawej bibliografii, a później przystąpienie do pisania.

Zatem, jak wybrać temat, aby praca licencjacka, prace magisterskie lub praca dyplomowa były nieszablonowe, a jednocześnie zwracały uwagę na ciekawe zagadnienia dotyczące dziennikarstwa? W podejmowaniu decyzji należy kierować się nie tylko tym, aby temat był ciekawy, ale także gwarancją dokładnego przeanalizowania opisywanego zagadnienia. Pomocne w trudnym procesie wyboru, mogą okazać się przygotowane przez nas przykładowe tematy prac licencjackich i prac magisterskich, na podstawie których stworzenie konspektu, a więc dokładne określenie struktury pracy licencjackiej czy pracy magisterskiej, nie będzie stanowiło większego problemu:

 1. Kryzys dziennikarstwa: przeszłość, teraźniejszość, przyszłość (teoretyczna)
 2. Dziennikarstwo i nowe media: współpraca czy rywalizacja (teoretyczna)
 3. Dziennikarz zawód przyszłości czy przeszłości (teoretyczno – badawcza)
 4. Dziennikarz i jego praca w ocenie studentów dziennikarstwa (teoretyczno – badawcza)
 5. Metodyka kształcenia dziennikarzy na polskich uczelniach (teoretyczno – badawcza)
 6. Metodyka kształcenia dziennikarzy na wybranych uczelniach – polskich i zagranicznych (teoretyczno – badawcza)
 7. Osobliwości zwodu dziennikarza (teoretyczna)
 8. I ty możesz zostać dziennikarzem: wymagania, oczekiwania i plany w opinii studentów dziennikarstwa (teoretyczno – badawcza)
 9. Dziennikarstwo „specjalistyczne”: rozwój i kierunki przemian (teoretyczna)
 10. Dziennikarstwo internetowe (teoretyczno – badawcza)
 11. Problematyka etyki dziennikarskiej (teoretyczna)
 12. Dziennikarz: zawód czy powołanie? (teoretyczna)

Dzięki wieloletniej pracy udało nam się dopracować do perfekcji umiejętności w zakresie opracowywania tematów z zakresu dziennikarstwa. Zatem, jeśli zdarzyłoby się, że na jakimkolwiek etapie twórczej pracy (konspekt, wstęp, zakończenie, czy treść właściwa), której efektem ma stać się praca naukowa (praca magisterska, praca licencjacka, praca dyplomowa, praca zaliczeniowa) z zakresu dziennikarstwa, pojawią się problemy, wątpliwości, czy jakiekolwiek trudności zachęcamy do skorzystania z naszej pomocy.

Nie zwlekaj z decyzją i już dziś pozwól nam zmierzyć się z Twoim wyzwaniem!

[1] T. Nowacki, Leksykon pedagogiki pracy, Wydawnictwo i Zakład Poligrafii Instytutu Technologii Eksploatacji, Radom 2004, s. 287.

[2] J. Taczkowska, Zawód – dziennikarz. Regulacje prawne wybranych państw europejskich w dobie nowych technologii komunikacyjnych, Wydawnictwo Naukowe Scriptorium, Poznań – Opole 2011, s. 7.

[3] M. Mateja, Wstęp [w:] Zawód dziennikarz. Między misją a profesją, (red.) B. Brodzińska, M. Jeziński, M. Mateja, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2013, s. 7.

[4] Ustawa z dnia 26 stycznia 1984, Prawo prasowe, Dz. U. 2017, poz. 2173.