Historia administracji, czyli o tym: jak tworzono i zmieniano zasady oraz struktury jej działania  – przykładowe tematy prac licencjackich i magisterskich

Należy stwierdzić, że (…) nie istnieje jeszcze historia administracji rozumiana jako historia praktycznej działalności administracyjnej (…) Taki stan rzeczy jest godny ubolewania, bowiem tego rodzaju historia administracji byłaby z wielu powodów pouczająca i pożyteczna (…) Badania historyczne ułatwiają analizowanie błędów popełnianych przez administrację, bowiem pozwalają na oderwanie się od szczegółów i skupienie się na sprawach podstawowych. Jeśli uważamy, że nauka historii administracji służy teraźniejszości i przyszłości, tematy, które ona podejmuje, winny odnosić się właśnie do programu przeobrażeń administracji współczesnej[1]”.

Takie właśnie podejście powinno przyświecać w trakcie opracowywania zagadnień dotyczących historii administracji, aby pisanie prac magisterskich, licencjackich czy krótkich prac zaliczeniowych, a więc inaczej mówiąc pisanie prac naukowych – przebiegło sprawnie i bezproblemowo.

Pracownia Tekstów - Pisanie prac, pisanie prac licencjackich, pisanie prac magisterskich

Oczywiście pisanie prac ze wskazanej dziedziny, powinno rozpocząć się od wyboru tematu, następnie należy opracować konspekt pracy licencjackiej lub magisterskiej, skompletować ciekawą bibliografię, a następnie – przystąpić do pisania.

Zatem, jak wybrać temat, aby praca licencjacka, prace magisterskie lub praca dyplomowa były nieszablonowe, a jednocześnie zwracały uwagę na ciekawe zagadnienia dotyczące historii bankowości? W podejmowaniu decyzji należy kierować się nie tylko tym, aby temat był ciekawy, ale także gwarancją dokładnego przeanalizowania opisywanego zagadnienia. Pomocne w trudnym procesie wyboru, mogą okazać się przygotowane przez nas przykładowe tematy prac licencjackich i prac magisterskich, na podstawie których stworzenie konspektu, a więc dokładne określenie struktury pracy licencjackiej czy pracy magisterskiej, nie będzie stanowiło większego problemu:

  1. Narodziny i rozwój nowożytnej administracji w dobie państwa absolutnego na przykładzie…. (np. Francji, Prus, Rosji).
  2. Wpływ Wielkiej Rewolucji Francuskiej 1789 na kształtowanie nowoczesnej administracji.
  3. Kształtowanie się nowoczesnej administracji w Rosji w XIX wieku.
  4. Administracja i myśl administracyjna w Polsce w okresie kształtowania się monarchii konstytucyjnej.
  5. Administracja centralna ziem polskich w latach 1795-1915.
  6. Ustrój administracyjny ziem polskich zaboru pruskiego (1807-1914).
  7. Ustrój administracyjny ziem polskich zaboru austriackiego (1809-1914).
  8. Historia administracji II Rzeczpospolitej.
  9. Administracja ziem polskich w okresie II wojny światowej (1935-1945).
  10. Administracja państwa realnego socjalizmu 1952- 1989.

Dzięki wieloletniej pracy udało nam się dopracować do perfekcji umiejętności w zakresie opracowywania tematów z zakresu historii administracji. Zatem, jeśli zdarzyłoby się, że na jakimkolwiek etapie twórczej pracy (konspekt, wstęp, zakończenie, czy treść właściwa), której efektem ma stać się praca naukowa (praca magisterska, praca licencjacka, praca dyplomowa, praca zaliczeniowa) z zakresu historii administracji, pojawią się problemy, wątpliwości, czy jakiekolwiek trudności zachęcamy do skorzystania z naszej pomocy.

 Nie zwlekaj z decyzją i już dziś pozwól nam zmierzyć się z Twoim wyzwaniem!

[1] H. Izbedski, Historia administracji, Liber, Warszawa 2001, s. 8.