Pisanie prac – Jak szybko pisać pracę licencjacką i magisterską? Jak powinna wyglądać praca licencjacka i magisterska?

Każdy z nas przez to przechodził. Niektórzy, bardziej ambitni, nawet dwa lub więcej razy, kiedy zmotywowani (czytaj „przyparci do muru”) obstawieni książkami, artykułami naukowymi, komentarzami, monografiami, z kubkiem parującej kawy w ręku zasiadaliśmy przed ekranem komputera z przekonaniem, że właśnie dzisiaj uda nam się napisać może, chociaż wstęp do pracy licencjackiej, uporządkować przypisy w pracy, a jak natchnienie i siły boskie pozwolą, to może i wreszcie napisać pracę dyplomową od a do z.

Początkowy entuzjazm, wywołany chęcią pokonania tak trudnego przeciwnika, jakim są prace dyplomowe, już po krótkiej chwili zastępowała złość (Dlaczego właściwie mam to pisać? Jak zacząć pisać pracę licencjacką i magisterską?), frustracja  (Jak spośród wszystkich zebranych materiałów znaleźć ten właściwy, który dopełni całość tekstu? Czy istnieją „uniwersalne” zasady pisania pracy licencjackiej i magisterskiej?) i lęk (Jak właściwie mam pisać pracę licencjacką/magisterską, kiedy nie wiem właściwie od czego zacząć?

No właśnie, w jaki sposób poradzić sobie z tymi wszystkimi problemami? Jak sprawić, aby praca dyplomowa była ciekawa, zgodna z tematem zawartym w tytule, a przede wszystkim została bardzo dobrze oceniona pod względem merytorycznym i formalnym?

Pracownia Tekstów - Pisanie prac, pisanie prac licencjackich, pisanie prac magisterskich

Z uwagi na to, że pisanie prac magisterskich i licencjackich bez względu na kierunek i specjalizację na studiach, jak również pisanie prac zaliczeniowych, kilkustronnicowych, ale niemniej wymagających pod względem merytorycznym i językowym – to zajęcia pracochłonne i czasochłonne, dlatego też warto pamiętać o kilku ważnych zasadach:

  • tematy prac licencjackich, czy też magisterskich a nawet zaliczeniowych powinny być ściśle związane z kierunkami kształcenia oraz wybraną specjalizacją, w miarę potrzeb powinny również uwzględniać zainteresowania studenta;
  • konspekt pracy licencjackiej i magisterskiej powinien być dobrze przemyślany i dopracowany, bowiem stanowi on podstawę prowadzenia dalszych rozważań, bowiem wskazuje on główne założenia teoretyczne i badawcze przyszłej pracy;
  • rozdział teoretyczny prac powinien opierać się na samodzielnych, rozważaniach, interpretacjach, jak również krytycznym podejściu do literatury przedmiotu, stanowi on zawsze podstawę opracowania ewentualnego rozdziału badawczego;
  • rozdział metodologiczny (a więc metodologia pracy licencjackiej, magisterskiej) zawsze dotyczy celu i przedmiotu prowadzonych badań, zawarte są w nim pytania badawcze, hipotezy, określone metody, narzędzia i techniki badawcze;
  • rozdział empiryczny stanowi dokładne zaprezentowane zebranego materiału badawczego, który, jeśli chodzi o prace dyplomowe, zwykle jest prezentowany w oparciu o wybrane metody statystyczne;
  • zarówno wstęp do pracy licencjackiej i magisterskiej, jak również zakończenie pracy licencjackiej i magisterskiej stanowią niezwykle ważne elementy, dlatego warto się chwilę zastanowić nad ich poprawnym zredagowaniem.

Dzięki naszej wieloletniej, ciężkiej pracy, udało nam się dopracować do perfekcji umiejętności w zakresie opracowywania tekstów stanowiących materiał wyjściowy do opracowania własnych, autorskich prac. Zatem, jeśli na jakimkolwiek etapie twórczej pracy, której owocem ma stać się praca dyplomowa, pojawią się problemy, wątpliwości, czy jakiekolwiek trudności zachęcamy do skorzystania z naszej pomocy.

Nie zwlekaj z decyzją i już dziś pozwól nam zmierzyć się z Twoim wyzwaniem!