W zdrowym ciele, zdrowy duch, czyli o żywieniu w sporcie słów kilka – przykładowe tematy prac licencjackich, prac magisterskich i prac zaliczeniowych

Sport to zdrowie! To hasło towarzyszy aktywności ludzi praktycznie od samego początku. Przestrzeganie zasad właściwego odżywiania okazuje się bardzo ważne w czasie treningów, trwania zawodów i w czasie odpoczynku/odnowy po wysiłku. Należy podkreślić, że każdy sport charakteryzuje się znaczną intensywnością pracy, która z kolei „pociąga za sobą wielkie wydatki energetyczne. Występuje przy tym często znaczny deficyt w pokrywaniu zapotrzebowania tlenowego. (…) Dlatego podczas wysiłku zwiększa się udział reakcji beztlenowych w pokrywaniu zapotrzebowania energetycznego. Na skutek specyfiki pracy w sporcie wyczynowym adaptacja do niej następuje we wszystkich układach (…)[1]”.

Pracownia Tekstów - Pisanie prac, pisanie prac licencjackich, pisanie prac magisterskich

Prawidłowe żywienie polega na regularnym przyjmowaniu posiłków, dostarczających organizmowi optymalnej ilości energii i składników odżywczych w odpowiednich proporcjach, a co ważne z odpowiednią częstotliwością[2]Warto zauważyć, że racjonalny sposób żywienia sportowców skoncentrowany jest między innymi na systematycznym dostarczaniu organizmowi niezbędnych składników odżywczych w ilościach i proporcjach odpowiadających jego potrzebom. W przypadku sportowców, wyróżniających się wysokim zapotrzebowaniem energetycznym ważne jest podzielenie całodziennej racji pokarmowej na 5 posiłków przyjmowanych w ciągu dnia. Ponadto we właściwym modelu żywienia posiłki powinny być urozmaicone i regularnie spożywane. Bardzo ważne jest utrzymanie równowagi kwasowo-zasadowej[3]Warto wskazać, że dostosowanie podaży energii do „zwiększonego zapotrzebowania sportowca nie jest wystarczające do spełnienia zasad prawidłowego odżywienia. Bardzo ważne jest także urozmaicenie posiłków oraz właściwy dobór produktów i potraw stanowiących ich skład”[4].

Pracownia Tekstów - Pisanie prac, pisanie prac licencjackich, pisanie prac magisterskich

Nie ulega wątpliwości, że pisanie prac z zakresu żywienia w sporcie należy rozpocząć od wyboru tematu, następnie trzeba opracować konspekt pracy licencjackiej lub magisterskiej, skompletować ciekawą bibliografię, a później przystąpić do pisania. Zatem, jak wybrać temat, aby praca licencjacka, prace magisterskie lub praca dyplomowa były nieszablonowe, a jednocześnie zwracały uwagę na ciekawe zagadnienia dotyczące żywienia różnych grup sportowców? W podejmowaniu decyzji należy kierować się nie tylko tym, aby temat był ciekawy, ale także gwarancją dokładnego przeanalizowania opisywanego zagadnienia. Pomocne w trudnym procesie wyboru, mogą okazać się przygotowane przez nas przykładowe tematy prac licencjackich i prac magisterskich na podstawie, których stworzenie konspektu, a więc dokładne określenie struktury pracy licencjackiej czy pracy magisterskiej, nie będzie stanowiło większego problemu:

 1. Żywienie sportowców: ogólne zasady i zalecenia (teoretyczna)
 2. Dieta zwiększająca masę ciała – zasady i przykładowy jadłospis (teoretyczna)
 3. Dieta zmniejszająca masę ciała u sportowców – zasady żywienia i przykładowy jadłospis (teoretyczna)
 4. Zasady, normy żywienia i zalecenia żywieniowe w przypadku wybranych sportów wytrzymałościowych (teoretyczna)
 5. Zasady, normy żywienia i zalecenia żywieniowe w np. kolarstwie, tenisie, pływaniu, biegach, kolarstwie (teoretyczna)
 6. Odżywki w sporcie: ważny element diety sportowców czy zbędnie przyjmowane (teoretyczna)
 7. Rola witamin i minerałów w żywieniu sportowców (teoretyczno – badawcza)
 8. Ocena zasadności przyjmowania odżywek sportowych przez osoby zajmujące się kulturystyką (teoretyczna)
 9. Jakościowa i ilościowa ocena sposobów żywienia piłkarzy na przykładzie zawodników klubu sportowego XYZ (teoretyczno – badawcza)
 10. Zwyczaje żywieniowe sportowców na przykładzie zawodniczek trenujących np. fitness, piłkę ręczną (teoretyczno – badawcza)
 11. Prezentacja i ocena modelu żywienia osób zajmujących się uprawianiem kulturystyki (teoretyczno – badawcza)

Dzięki wieloletniej pracy udało nam się dopracować do perfekcji umiejętności związane z opracowywaniem materiałów z zakresu żywienia sportowców. Zatem, jeśli zdarzyłoby się, że na jakimkolwiek etapie twórczej pracy (konspekt, wstęp, zakończenie, czy treść właściwa), której efektem ma stać się praca naukowa (praca magisterska, praca licencjacka, praca dyplomowa, praca zaliczeniowa) z zakresu żywienia w sporcie, pojawią się problemy, wątpliwości, czy jakiekolwiek trudności zachęcamy do skorzystania z naszej pomocy.

 Nie zwlekaj z decyzją i już dziś pozwól nam zmierzyć się z Twoim wyzwaniem!

[1] I. Celejowa, Żywienie w sporcie, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2008, s. 9.

[2] I. Michnowska, A. Tomczak, Ocena sposobu żywienia i wydatku energetycznego osób uprawiających rekreacyjnie różne formy aktywności fizycznej, „ Problemy Higieny i Epidemiologii”, 2015, 96 (3), s. 657.

[3] A. Kopeć, E. Nowacka, A. Klaja, T. Leszczyńska, Częstotliwość spożycia wybranych grup produktów spożywczych przez sportowców trenujących piłkę nożną, „Problemy Higieny i Epidemiologii”, 2013, Tom 94, nr 1, s. 151-152.

[4] B. Frączek, Wzory żywienia polskich sportowców w kontekście częstotliwości spożycia żywności i preferencji pokarmowych, Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, Kraków 2013, s. 5.