Administracja samorządowa, czyli o tym, kiedy, w jaki sposób i dlaczego powstał samorząd w Polsce i na świecie – przykładowe tematy prac licencjackich i magisterskich

Nie ulega wątpliwości, że „jeśli człowiek wymyślił państwo, to musiał następnie wymyślić reguły i sposób, według których to państwo funkcjonuje, i znaleźć podmioty, które będą działać w imieniu tego państwa[1]”. Samorząd terytorialny zarówno w Polsce, jak i w państwach na całym świecie stanowi podstawową formę decentralizacji władzy publicznej. Przysługującą wspólnotom terytorialnym w ramach ustaw część zadań publicznych, starają się one wykonywać w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność[2].

Pisanie prac z zakresu administracji samorządowej należy rozpocząć się od wyboru ciekawego tematu. Następnie warto opracować konspekt pracy licencjackiej lub magisterskiej, przemyśleć jaka bibliografia będzie najbardziej pomocna, a następnie – przystąpić do pisania.

Co niektórzy w tym momencie powiedzą: „Łatwiej powiedzieć, trudniej zrobić!”, dlatego też wspólnie przebrnijmy przez pierwszy krok, a więc wybór tematu pracy. W sytuacji, kiedy nie został on w żaden sposób narzucony, a praca licencjacka, praca magisterska, czy praca dyplomowa może dotyczyć dowolnego tematu z zakresu administracji samorządowej: puśćmy wodze fantazji, ale jednocześnie skupmy się na takiej tematyce, którą można będzie opracować („w końcu chodzi o pisanie prac na poziomie opracowań naukowych”) przy wykorzystaniu bogatej literatury.

Warto również zwrócić uwagę na fakt, że prace licencjackie lub prace magisterskie z zakresu administracji samorządowej mogą być teoretyczne lub badawcze. Zwykle ten drugi wariant polega na przeanalizowany wybranej tematyki w oparciu np. o konkretną jednostkę samorządu terytorialnego.

Pracownia Tekstów - Pisanie prac, pisanie prac licencjackich, pisanie prac magisterskich

Zatem, jak wybrać temat, aby praca licencjacka, magisterska lub dyplomowa była nieszablonowa, a jednocześnie zwracała uwagę na ciekawe zagadnienia? To proste, wybierz te zagadnienia, które Cię najbardziej interesują, o których chciałbyś pisać, które chciałbyś przeanalizować. Jeśli jednak nadal nie wiesz, jaki temat wybrać, pomocne mogą okazać się  przygotowane przez nas przykładowe tematy prac licencjackich i prac magisterskich:

 1. Samorząd terytorialny w Polsce: historia powstania i struktura.
 2. Kształt samorządu terytorialnego w polskiej myśli politycznej: aspekt historyczny i politologiczny
 3. Samorząd terytorialny w polskich konstytucjach
 4. Gmina jako podstawowa jednostka samorządu terytorialnego w Polsce/Gmina jako podstawowa jednostka samorządu terytorialnego w Polsce na przykładzie gminy XYZ
 5. Struktura organizacyjna gminy/powiatu/województwa
 6. Miasto na prawach powiatu na przykładzie ……
 7. Samorząd terytorialny w Polsce i w Stanach Zjednoczonych Ameryki: analiza porównawcza
 8. Samorząd terytorialny w Stanach Zjednoczonych Ameryki
 9. Samorząd terytorialny w Polsce i (można dokonać wyboru spośród jednego z państw np. Niemczech, Austrii, Wielkiej Brytanii, Francji ): analiza porównawcza
 10. Samorząd terytorialny w państwach skandynawskich
 11. Samorząd terytorialny w wybranych państwach Unii Europejskiej na przykładzie ……
 12. Miasto na prawach powiatu na przykładzie ……

Dzięki wieloletniej pracy  udało nam się dopracować do perfekcji umiejętności w zakresie opracowywania tematów z zakresu administracji samorządowej. Zatem, jeśli zdarzyłoby się, że na jakimkolwiek etapie twórczej pracy, której efektem ma stać się praca dyplomowa (magisterska, licencjacka, zaliczeniowa) z zakresu administracji samorządowej, pojawią się problemy, wątpliwości, czy jakiekolwiek trudności zachęcamy do skorzystania z naszej pomocy.

 Nie zwlekaj z decyzją i już dziś pozwól nam zmierzyć się z Twoim wyzwaniem!

[1] J. Zimmermann, Prawo administracyjne, Lex a Wolters Kluwer business, Warszawa 2014, s. 11.

[2] A. Borodo, System finansowy samorządu terytorialnego w Polsce, Dom Organizatora, Toruń 2011, s. 11.