Bankowość, czyli o tym: jak powstały i działają banki w Polsce oraz różnych państwach na całym świecie, a także jak kształtował się współczesny system bankowy – przykładowe tematy prac licencjackich, prac magisterskich i prac zaliczeniowych

(… ) “It is well enough that people of the nation do not understand our banking and monetary system, for if they did, I believe there would be a revolution before tomorrow morning”. (…) 

(..) „Jeżeli ludzie w kraju rozumieliby naszą bankowość i system monetarny, wierzę, że przed jutrzejszym rankiem wybuchłaby rewolucja”(…)

Henry Ford

Banki odgrywają bardzo ważną rolę w polskiej i światowej gospodarce. Funkcjonują na określonych zasadach, w oparciu o przepisy prawne, zajmują się realizowaniem skomplikowanych operacji finansowych[1]Zgodnie z przyjętą definicją przez pojęcie banku rozumie się „instytucję prowadzącą działalność we własnym imieniu i na własny rachunek na podstawie zezwolenia władz, polegającą na przyjmowaniu depozytów (lub innych środków powierzonych pod jakimkolwiek tytułem zwrotnym) i udzielaniu kredytów lub wydawaniu pieniądza elektronicznego[2]”. Można dokonać podziału historii banków na dwa kluczowe etapy: pierwszy obejmuje działalność instytucji w okresie, kiedy nie było jeszcze systemów bankowych. Z kolei w drugim etapie banki funkcjonowały już w ramach ściśle określonych systemów bankowych obowiązujących we wszystkich państwach[3].

Pracownia Tekstów - Pisanie prac, pisanie prac licencjackich, pisanie prac magisterskich

Pisanie prac z zakresu bankowości powinno rozpocząć się od wyboru tematu, następnie należy przemyśleć i przygotować konspekt pracy licencjackiej lub magisterskiej, a także opracować spis potrzebnej literatury, która  będzie najbardziej pomocna w toku pisania tekstów (bez względu czy to na poziomie pracy licencjackiej, magisterskiej czy pracy zaliczeniowej). Następnie należy przystąpić do pisania J, analizowania, zgłębiania. Zatem, jak wybrać temat, aby praca licencjacka, prace magisterskie lub praca dyplomowa były nieszablonowe, a jednocześnie zwracały uwagę na ciekawe zagadnienia dotyczące bankowości? To proste, należy zdecydować się na analizowanie i opisywanie takiego zagadnienia, które wydaje się najbardziej interesujące, a jednocześnie będzie stanowiło ciekawe intelektualne wyzwanie.

Pracownia Tekstów - Pisanie prac, pisanie prac licencjackich, pisanie prac magisterskich

Pomocne mogą okazać się przygotowane przez nas przykładowe tematy prac licencjackich i prac magisterskich, na podstawie których stworzenie konspektu, a więc dokładne określenie struktury pracy licencjackiej czy pracy magisterskiej, nie będzie stanowiło większego problemu:

 1. Historia pieniądza i rozwój bankowości w Polsce i na świecie. (teoretyczna)
 2. Rozwój bankowości w Polsce i wybranych państwach europejskich. (teoretyczna)
 3. Banki w systemie bankowym w Polsce. (teoretyczna)
 4. Struktura systemu bankowego w (teoretyczna)
 5. Analiza porównawcza systemów bankowych w Polsce i (np. Stanach Zjednoczonych, Japonii, Niemczech, Francji, Wielkiej Brytanii). (teoretyczno – badawcza)
 6. System bankowy Szwajcarii. (teoretyczno – badawcza)
 7. Narodowy Bank Polski: historia, organizacja, funkcje i działalność. (teoretyczna)
 8. Nadzór nad działalnością bankową w Polsce. (teoretyczna)
 9. Operacje bankowe: charakterystyka i przykłady na podstawie działalności banku …. (teoretyczno – badawcza: case study)
 10. Cele i kierunki polityki bankowej w Polsce (lub wybranym państwie; i/lub wybranych państwach). (teoretyczna)
 11. Pojęcie i rodzaje ryzyka bankowego. (teoretyczna)

Dzięki wieloletniej pracy udało nam się dopracować do perfekcji umiejętności w zakresie opracowywania tematów z zakresu bankowości. Zatem, jeśli zdarzyłoby się, że na jakimkolwiek etapie twórczej pracy (konspekt, wstęp, zakończenie, czy treść właściwa), której efektem ma stać się praca naukowa (praca magisterska, praca licencjacka, praca dyplomowa, praca zaliczeniowa) z zakresu szeroko rozumianej bankowości, pojawią się problemy, wątpliwości, czy jakiekolwiek trudności zachęcamy do skorzystania z naszej pomocy.

 Nie zwlekaj z decyzją i już dziś pozwól nam zmierzyć się z Twoim wyzwaniem!

[1] Bankowość, (red.) M. Zaleska, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2013.

[2] Z. Bobosiewicz, Bankowość, Polskie Wydawnictwa Ekonomiczne, Warszawa 2011, s. 17.

[3] Ibidem s. 17.