Bankowość elektroniczna (ang. e-banking) czyli o tym jak: płacić za pomocą nowoczesnych narzędzi i technologii elektronicznych – przykładowe tematy prac licencjackich, prac magisterskich i prac zaliczeniowych

Bankowość elektroniczna nie jest wbrew pozorom zjawiskiem nowym, aczkolwiek w dalszym ciągu wzbudza wiele kontrowersji w świecie nauki oraz praktyki bankowej. Szczególnie w ostatnich latach dostrzegany jest dynamiczny rozwój tego sektora bankowości, nie tylko wśród indywidualnych klientów bankowych, ale także (a może szczególnie) wśród przedsiębiorców. Wykorzystywanie najnowszych technologii informatycznych, jak również dynamiczny rozwój różnych kanałów dystrybucji usług bankowych powoduje coraz większe zainteresowanie tą tematyką[1].

Pracownia Tekstów - Pisanie prac, pisanie prac licencjackich, pisanie prac magisterskich

Nie ulega wątpliwości, że pisanie prac z zakresu bankowości elektronicznej należy rozpocząć od wyboru tematu, następnie trzeba opracować konspekt pracy licencjackiej lub magisterskiej, skompletować ciekawą bibliografię, a później przystąpić do pisania. Zatem, jak wybrać temat, aby praca licencjacka, prace magisterskie lub praca dyplomowa były nieszablonowe, a jednocześnie zwracały uwagę na ciekawe zagadnienia dotyczące bankowości elektronicznej (e-banking)? W podejmowaniu decyzji należy kierować się nie tylko tym, aby temat był ciekawy, ale także gwarancją dokładnego przeanalizowania opisywanego zagadnienia. Pomocne w trudnym procesie wyboru, mogą okazać się przygotowane przez nas przykładowe tematy prac licencjackich i prac magisterskich, na podstawie których stworzenie konspektu, a więc dokładne określenie struktury pracy licencjackiej czy pracy magisterskiej, nie będzie stanowiło większego problemu:

 1. Bankowość elektroniczna w Polsce – rys historyczny i rozwój (teoretyczna).
 2. Rodzaje bankowości elektronicznej w opinii klientów wybranych banków w Polsce (teoretyczno – praktyczna).
 3. Dynamiczny rozwój bankowości internetowej w Polsce (teoretyczna lub teoretyczno – badawcza).
 4. Bezpieczeństwo transakcji w bankowości elektronicznej: charakterystyka zabezpieczeń (teoretyczna i/lub teoretyczno – badawcza).
 5. Bezpieczeństwo transakcji w bankowości elektronicznej: zagrożenia i przeciwdziałanie im (teoretyczna).
 6. Bezpieczeństwo transakcji w bankowości elektronicznej: zagrożenia i przeciwdziałanie im na przykładzie banku …. (teoretyczno – badawcza).
 7. Bezpieczeństwo systemów bankowości elektronicznej w Polsce.
 8. Elektroniczne instrumenty płatne (teoretyczno – badawcza).
 9. Internetowa bankowość dla klientów indywidualnych na przykład banków ….. (teoretyczno – badawcza).
 10. Zastosowanie bankowości elektronicznej przez podmioty sektora MŚP (teoretyczna lub teoretyczno – badawcza).
 11. Systemy informatyczne w bankowości elektronicznej (teoretyczna).

Dzięki wieloletniej pracy udało nam się dopracować do perfekcji umiejętności w zakresie opracowywania tematów z zakresu bankowości elektronicznej. Zatem, jeśli zdarzyłoby się, że na jakimkolwiek etapie twórczej pracy (konspekt, wstęp, zakończenie, czy treść właściwa), której efektem ma stać się praca naukowa (praca magisterska, praca licencjacka, praca dyplomowa, praca zaliczeniowa) z zakresu e-banking, pojawią się problemy, wątpliwości, czy jakiekolwiek trudności zachęcamy do skorzystania z naszej pomocy.

Nie zwlekaj z decyzją i już dziś pozwól nam zmierzyć się z Twoim wyzwaniem!

[1] M. Polasik, Bankowość elektroniczna. Istota – stan – perspektywy, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa 2007, s. 11.