Bezpieczeństwo przede wszystkim, czyli o bezpieczeństwie i higienie w miejscu pracy – przykładowe tematy prac licencjackich i prac magisterskich

Bezpieczeństwo i higiena pracy są „podstawowymi czynnikami decydującymi o pomyślnym rozwoju każdej działalności gospodarczej. Nie można osiągnąć sukcesu, jeśli droga do niego okupiona jest wypadkami lub utratą zdrowia pracowników. (…) Obecnie dbałość o bezpieczeństwo pracy nakazują nam obowiązujące przepisy, korzyść ekonomiczna z tego wynikająca, a także etyka zawodowa[1]”.

Ochrona bezpieczeństwa i higieny pracy w Polsce jest realizowana poprzez system prawny i organizacyjny. Ten pierwszy jest integralną częścią gałęzi prawa dotyczącą ogółu przyjętych norm prawnych, które służą zapewnieniu pracownikom ochrony praw pracowniczych, jak również bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Z kolei system organizacyjny, nazywany również instytucjonalnym, to system organizacji ochrony pracy na szczeblu państwa, zakładu pracy, czy organów uczestniczących w tworzeniu oraz kontrolowaniu bezpieczeństwa i higieny pracy w Polsce[2].

W Polsce to pracodawca jest obarczony licznymi obowiązkami, z których znaczna część odnosi się do realizacji konstytucyjnego prawa każdego obywatela do bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Z kolei każdy pracownik zobowiązany jest nie tylko do zapoznania się z wytycznymi dotyczącymi BHP na stanowisku pracy, ale przede wszystkim sumiennego przestrzegania.

Pracownia Tekstów - Pisanie prac, pisanie prac licencjackich, pisanie prac magisterskich

Pisanie prac magisterskich, licencjackich czy prac dyplomowych, a więc inaczej mówiąc pisanie prac naukowych z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy może polegać na opisaniu kwestii teoretycznych, jak również przedstawieniu konkretnej tematyki od strony praktycznej (np. opisu procedur bezpieczeństwa w konkretnej firmie lub na wybranym stanowisku pracy). Oczywiście pisanie prac ze wskazanej dziedziny, powinno rozpocząć się od wyboru tematu, następnie należy opracować konspekt pracy licencjackiej lub magisterskiej, skompletować ciekawą bibliografię, zebrać potrzebne materiały, a następnie – przystąpić do pisania. Zatem, jak wybrać temat, aby praca licencjacka, prace magisterskie lub praca dyplomowa były nieszablonowe, a jednocześnie zwracały uwagę na ciekawe zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy? W podejmowaniu decyzji należy kierować się przede wszystkim tym, aby temat pozwalał na ciekawe ujęcie i przeanalizowanie problematyki, najlepiej w oparciu o procedury, zapisy i regulaminy, stosowane w wielu miejscach pracy i na różnych stanowiskach.

Pracownia Tekstów - Pisanie prac, pisanie prac licencjackich, pisanie prac magisterskich

Pomocne w trudnym procesie wyboru, mogą okazać się przygotowane przez nas przykładowe tematy prac licencjackich i prac magisterskich, na podstawie których stworzenie konspektu, a więc dokładne określenie struktury pracy licencjackiej czy pracy magisterskiej, nie będzie stanowiło większego problemu:

 1. Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku pracy w firmie ….. (teoretyczno – badawcza)
 2. Ocena ryzyka zawodowego dla stanowiska np. chemika, magazyniera, elektryka (teoretyczna)
 3. Czynniki szkodliwe oraz uciążliwe w występujące na stanowiskach pracy (teoretyczna)
 4. Czynniki zagrożenia w miejscu pracy na przykładzie …. (teoretyczno – badawcza)
 5. Nadzór nad warunkami pracy w Polsce (teoretyczna)
 6. Obowiązki pracodawcy i pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy (teoretyczna)
 7. Choroby zawodowe (teoretyczna)
 8. Wypadki przy pracy: rodzaje i procedury postępowania (teoretyczna)
 9. Wypadki przy pracy: rodzaje i procedury postępowania na przykładzie ….. (teoretyczno – badawcza)
 10. Istota, przebieg i zasady szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy (teoretyczna)
 11. Szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy na przykładzie szkoleń organizowanych przez firmę ….. (teoretyczno – badawcza)
 12. Środki ochrony indywidualnej (teoretyczna)
 13. BHP w służbie zdrowia (teoretyczna)
 14. BHP w służbie zdrowia na przykładzie niepublicznego/publicznego zakładu opieki zdrowotnej (teoretyczno-badawcza)

Dzięki wieloletniej pracy zgłębiliśmy tematykę związaną z pisaniem prac (wzorców) z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Zatem, jeśli zdarzyłoby się, że na jakimkolwiek etapie twórczych zmagań (konspekt, wstęp, zakończenie, czy treść właściwa), których efektem ma stać się praca naukowa (praca magisterska, praca licencjacka, praca dyplomowa) z zakresu bezpieczeństwa i higieny, pojawią się problemy, wątpliwości, czy jakiekolwiek trudności zachęcamy do skorzystania z naszej pomocy.

 Nie zwlekaj z decyzją i już dziś pozwól nam zmierzyć się z Twoim wyzwaniem!

[1] J. Sziązak, N. Sziązak, Bezpieczeństwo i higiena pracy, Wydawnictwo AGH, Kraków 2012, s. 9.

[2] B. Przybyliński, BHP i ergonomia, Wydawnictwo Uczelniane Uniwersytetu Technologiczno – Przyrodniczego w Bydgoszczy, Bydgoszcz 2012, s. 15.