Detektywistyka, czyli o tym jak tropić, badać i zbierać informacje słów kilka – przykładowe tematy prac licencjackich, prac magisterskich i prac zaliczeniowych

 

 (…) Powiadają, że geniusz polega na nieskończonych zdolnościach do podejmowania wysiłku – zauważył z uśmiechem. – To wyjątkowo kiepska definicja, jednak pasuje do pracy detektywa (….)

Sir Artur Conan Doyle „Studium w szkarłacie”

 Idea działalności detektywistycznej narodziła się dawno temu. Bez wątpienia, za „ojca detektywistyki” uznawany jest EugeneFrançois Vidocq[1], który założył w 1833 roku pierwsze na świecie prywatne biuro detektywistyczne o nazwie Prywatne Biuro Informacyjne. Drugim z protoplastów detektywistyki był Allan Pinkerton, który w 1850 roku założył w Chicago, pierwszą w Stanach Zjednoczonych, a drugą na świecie prywatną agencję detektywistyczną pod nazwą Pinkerton National Detective Agency[2]. 

Pracownia Tekstów - Pisanie prac, pisanie prac licencjackich, pisanie prac magisterskich

 

Chociaż, zarówno sam zawód detektywa, jak i wyróżniające go elementy chociażby ubioru, mowy, wykorzystywanych narzędzi, zostały szeroko rozpowszechnione przez literaturę, kinematografię, czy popkulturę, to nie ulega wątpliwości, że z czasem, zawód detektywa stał się nie tylko docenianą, ale i szanowaną profesją.

Pojęcie detektyw wywodzi się z języka łacińskiego od słowa detego i oznacza tyle, co odkryć, bądź wykryć. Z kolei w języku angielskim pojęcie to określa się terminem detective, ale również investigator. W języku niemieckim ogólną formą jest Detektiv lub Privatedetektiv, to jednak częściej wykorzystywane jest określenie – Berufsdetektiv (profesjonalny detektyw) natomiast w Austrii – Privatermittler[3]. W Polsce, jak również w  większości państw na świecie tytułem „zawodowego detektywa” może posługiwać się osoba, która posiada licencję detektywa, wydawaną, po spełnieniu określonych warunków[4].

Zasady związane z wykonywaniem działalności gospodarczej w zakresie usług detektywistycznych w Polsce, jak również prawa i obowiązki detektywów, czy też zasady i tryb nabywania uprawnień do wykonywania usług detektywistycznych zostały określone w ustawie z dnia 6 lipca 2001 roku o usługach detektywistycznych[5].

Zgodnie z art. 2 ust 2 wskazanego aktu prawnego: usługami detektywistycznymi są czynności polegające na uzyskiwaniu, przetwarzaniu i przekazywaniu informacji o osobach, przedmiotach i zdarzeniach, realizowane na podstawie umowy zawartej ze zleceniodawcą, w formach i w zakresach niezastrzeżonych dla organów i instytucji państwowych na mocy odrębnych przepisów[6]

Pracownia Tekstów - Pisanie prac, pisanie prac licencjackich, pisanie prac magisterskich

Nie ulega wątpliwości, że pisanie prac z zakresu detektywistyki należy rozpocząć od wyboru tematu, następnie trzeba opracować konspekt pracy licencjackiej lub magisterskiej, skompletować ciekawą bibliografię, a później przystąpić do pisania.

Zatem, jak wybrać temat, aby praca licencjacka, prace magisterskie lub praca dyplomowa były nieszablonowe, a jednocześnie zwracały uwagę na ciekawe zagadnienia dotyczące działalności detektywistycznej?

Pomocne w trudnym procesie wyboru, mogą okazać się przygotowane przez nas przykładowe tematy prac licencjackich i prac magisterskich, na podstawie których stworzenie konspektu, a więc dokładne określenie struktury pracy licencjackiej czy pracy magisterskiej, nie będzie stanowiło większego problemu:

  1. Działalność detektywistyczna w Polsce (teoretyczna)
  2. Prawne i funkcjonalne warunki działalności detektywistycznej w Polsce (teoretyczna)
  3. Prawne i funkcjonalne warunki działalności detektywistycznej na świecie (w wybranych państwach) (teoretyczna)
  4. Status prawny detektywa (teoretyczna)
  5. Prowadzenie działalności detektywistycznej na przykładzie firmy (teoretyczno – badawcza)
  6. Rola detektywa w postępowaniu cywilnym i karnym (teoretyczna)
  7. Etyka w pracy detektywa (teoretyczna)
  8. Usługi detektywistyczne i zasady ich świadczenia (teoretyczna)

Jeśli jednak zdarzyłoby się, że na jakimkolwiek etapie twórczej pracy (konspekt, wstęp, zakończenie, czy treść właściwa), której efektem ma stać się praca naukowa (praca magisterska, praca licencjacka, praca dyplomowa, praca zaliczeniowa) z zakresu detektywistyki, pojawią się problemy, wątpliwości, czy jakiekolwiek trudności zachęcamy do skorzystania z naszej pomocy.

 Nie zwlekaj z decyzją i już dziś pozwól nam zmierzyć się z Twoim wyzwaniem!

[1] Zob. Eugene-François Vidocq, Pamiętniki, tł. J. Jedliński, Wydawnictwo Mireki, Kraków 2014.

[2] D. Brakoniecki, Detektywistyka. Prawne i funkcjonalne aspekty działalności detektywistycznej w Polsce i na świecie, Difin, Warszawa 2016, s. 14-16.

[3] Ibidem s. 26.

[4] Art. 4 Ustawy z dnia 6 lipca 2001 roku o usługach detektywistycznych, Dz. U. 2017, poz. 556.

[5] Ustawa z dnia 6 lipca 2001 roku o usługach detektywistycznych, Dz. U. 2017, poz. 556.

[6] Art. 2 Ustawy z dnia 6 lipca 2001 roku o usługach detektywistycznych, Dz. U. 2017, poz. 556.