Public relations, czyli o trudnym, ale niezwykle przydatnym dialogu z otoczeniem i kreowaniu wizerunku słów kilka – przykładowe tematy prac licencjackich, prac magisterskich i prac zaliczeniowych

Public relations nie jest dziedziną nową, w szczególności, jeśli mowa o jej podstawowych zasadach zastosowania. Co ciekawe, przykłady działań pr-owych można znaleźć w różnych okresach historycznych, poczynając już od czasów starożytnych[1].

Znaczenia public relations można doszukiwać się w tłumaczeniu tego terminu. W języku angielskim oznacza on „stosunki z publicznością”, przy czym w języku polskim wykorzystywane bywa również, ale w mniejszym stopniu sformułowanie „stosunki społeczne” czy „relacje społeczne[2]”, które współcześnie kreowane są głównie za pośrednictwem mediów społecznościowych.

Pracownia Tekstów - Pisanie prac, pisanie prac licencjackich, pisanie prac magisterskich

O skuteczności przekazu w działalności PR decyduje nie tylko wykorzystanie odpowiednich technik[3], ale także dopasowanie właściwej formy komunikatu. Z tego też względu PR jest postrzegany jako swoistego rodzaju filozofia a po części również sposób myślenia, działania[4], jak również kreowania wizerunku jednostki, grupy, organizacji czy instytucji.

Pracownia Tekstów - Pisanie prac, pisanie prac licencjackich, pisanie prac magisterskich

Nie ulega wątpliwości, że pisanie prac z zakresu public relations należy rozpocząć od wyboru tematu, następnie trzeba opracować konspekt pracy licencjackiej lub magisterskiej, skompletować ciekawą bibliografię, a później już tylko ruszyć z pisaniem pracy i cieszyć się uzyskanych efektów.

Zatem, jak wybrać temat, aby praca licencjacka, prace magisterskie lub praca dyplomowa były nieszablonowe, a jednocześnie zwracały uwagę na ciekawe zagadnienia dotyczące public relations?

Dokonując wyboru wskazanej tematyki należy kierować się nie tylko wartością naukową przygotowywanego materiału, ale również chęcią zaprezentowania ciekawych zagadnień, nieszablonowego ich ujęcia, rozłożenia ich na przysłowiowe „czynniki pierwsze”.

Pomocne w trudnym procesie wyboru, mogą okazać się przygotowane przez nas przykładowe tematy prac licencjackich i prac magisterskich, na podstawie których stworzenie konspektu, a więc dokładne określenie struktury pracy licencjackiej czy pracy magisterskiej, nie będzie stanowiło większego problemu:

  1. Public relations w branży ……. – wczoraj i dziś (teoretyczna)
  2. Miejsce public relations w kształtowaniu wizerunku przedsiębiorstwa (teoretyczna) na przykładzie …..(teoretyczno – badawcza)
  3. Znaczenie etyki w działalności PR (teoretyczna)
  4. Znaczenie etyki w działalności PR na przykładzie wybranych kampanii (teoretyczno – badawcza)
  5. Public relations w administracji publicznej (teoretyczna)
  6. Planowanie, organizowanie i realizacja działań z zakresu public relations na przykładzie … (teoretyczno – badawcza)
  7. Narzędzie i instrumenty działania PR w branży modowej na przykładzie … (teoretyczno – badawcza)
  8. Polityczne public relations (teoretyczna)
  9. Polityczne public relations na przykładzie … (teoretyczno – badawcza)
  10. Budowanie wizerunku firmy X w latach 2012 – 2018 (teoretyczno – badawcza)

Jeśli jednak zdarzyłoby się, że na jakimkolwiek etapie pisania (konspekt, wstęp, zakończenie, czy treść właściwa), którego efektem ma stać się praca naukowa (praca magisterska, praca licencjacka, praca dyplomowa, praca zaliczeniowa) z zakresu public relations pojawią się problemy, wątpliwości, czy jakiekolwiek trudności zachęcamy do skorzystania z oferty naszej pomocy.

 Nie zwlekaj z decyzją i już dziś – pozwól nam, zmierzyć się z Twoim wyzwaniem!

[1] E. M. Cenker, Public relations, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, Poznań 2013, s. 11.

[2] W. Budzyński, Public relations. Zarządzanie reputacją firmy, Poltext, Warszawa 1997, s. 11-12.

[3] A. Szymańska, Public relations w systemie zintegrowanej komunikacji marketingowej, Unimex, Wrocław 2004, s. 219.

[4] A. Szymańska, Public relations w systemie zintegrowanej komunikacji marketingowej, op. cit., s. 80.